Šamanské léčení ducha člověka

šamanské léčení ducha člověka

Šamanské léčitelství

Cesta poznání

 

Dobrý den,

jmenuji se Tamara, Tamara Holická a jsem léčitelka - pracuji jako léčitelka, živím se jako léčitelka a žiji jako léčitelka.

 

 

Informace o mě

Začala jsem se učit léčitelství poté co jsem v poměrně brzkém věku došla k hranicím svých sil - abych se našla jsem došla k okrajům - v dobrém.

Hnala mne touha po poznání "v jakémto kolosu" - životě jsem se ocitla, hledala jsem své místo - sebe. Základní otázka "jak se věci mají" byla mým hlavním hnacím motorem.

Dnes můžu říci, že odkrývám hlubiny lidských možností. Mystiku života, tajemství o životě.

 

Pracuji či spíše spolupracuji pravidelně s malou skupinkou lidí.

 

Velmi se zabývám také čistě ženskou tradicí, snažím se se ženami pracovat - objevovat sebe bez předsudků - bez rodové linie - "žena čerpá ze sebe a tak se objeví - přeskočí svou řeč a tak se uloví".

V tomto tématu se konaly semináře - Žena, les a přátelství, Síla ženy, Tvořivost ženy a Moc čistoty.

 

Mám v oblibě díla Carlose Castenedy, je však pravda, že tato díla se přinejmenším dají číst různě - s nabytými zkušenostmi však střízlivě a s inspirací.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

 

 

 

 

Další adresy zajímavých www stránek: 

 

www.studiolammas.cz

 

  https://www.stesticko.cz/

 

  

 

www.skalka22.cz